Home » Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie

1 VI – 5 VI
Plan konsultacji klas IV-VII i klasy VIII
Plan realizacji projektu klasy VIII 

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID – 19

Zasady bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania  i  przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Załączniki Nr 1 i Nr 2

–   Regulamin korzystania z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce i obowiązki osoby nadzorującej korzystanie z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

–   Informacja dla rodziców uczniów klas VIII

–   Informacja dla rodziców klas I-III

–  Załącznik do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

–  Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce z dnia 25 marca 2020 r.

Zasady organizacji  pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa COVID-19 i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty

–  Zarządzenie 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce z dnia 5 maja 2020 r.

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zakażaniem COVID-19