Home » Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce
mgr Dariusz Bastek
Dariusz.Bastek@sp4.ostroleka.pl

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce
mgr Małgorzata Pieńkowska
Malgorzata.Pienkowska@sp4.ostroleka.pl